O NÁS

Už viac ako 10 rokov účtovníctvo

Už viac ako 10 rokov robíme učtovníctvo pre Vás

Spoločnosť AV Consulting, s. r. o. poskytuje komplexné ekonomické služby v oblasti spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, daní a ekonomického poradenstva už od roku 2008.

Vzťah AV Consulting, s.r.o. – klient vnímame ako profesionálny vzťah nielen externého účtovníka a klienta, ale máme záujem, aby nás naši klienti vnímali ako skutočných ekonómov, ktorí budú pre nich významným prínosom pri úspore výdavkov, zvyšovaní zisku, predložení správnych a relevantných podkladov pre ich dôležité rozhodnutia pri podnikaní.

Našim cieľom je zabezpečiť, aby ste mali všetky doklady v poriadku:

  • správnosť a kvalitu predložených dokladov kontrolujeme celý rok
  • sústavne Vás upozorňujeme na chyby a nedostatky v predložených  dokladoch na spracovanie.

V cene za spracovanie účtovníctva sú zahrnuté:

Odpovede na Vaše otázky, konzultácie k rozhodnutiam ohľadom úverov, leasingov, a pod.

Pre úsporu času našich klientov komunikáciu so štátnymi inštitúciami zabezpečíme za nich MY.

Spoločnosť AV Consulting, s. r. o.
poskytuje tieto služby:

  • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd (pre malé, stredné aj veľké spoločnosti)
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
  • Vypracovanie daňových priznaní k DPH, dani z motorových vozidiel, k dani z príjmov právnických a fyzických osôb, prípadne iným druhom daní

Kontakt s našimi klientmi zabezpečujeme v priestoroch kancelárie spoločnosti AV Consulting, s. r. o. alebo vo firme klienta - osobne, telefonicky alebo e-mailom.


Doplnkové služby:

  • Poradenský servis prostredníctvom e-mailu
  • Možnosť konzultácií cez telefón (kedykoľvek počas bežných pracovných hodín v pracovných dňoch). Ak potrebujú zmluvní klienti poradiť čo najrýchlejšie, je samozrejmosťou vyjsť klientom v ústrety a operatívne vyriešiť ich požiadavku
AV Consulting, s. r. o.
AV Consulting

Adresa

AV Consulting
Ružindolská 12
917 01 Trnava

Kontaktné osoby

Ing. Veronika Danišová
Tel.:      +421 911 505 153
E-mail: info@avconsulting.sk

 

Alena Zacharová
Tel.:      +421 911 505 154
E-mail: info@avconsulting.sk