ÚČTOVNÍCTVO

účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH), súhrnný výkaz,
 • vypracujeme ročnú účtovnú závierku – výkaz o príjmov a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb,
 • poskytneme informácie o daňových výdavkoch, upozorňujeme na výdavky, ktoré si fyzická osoba má alebo nemá nárok uplatniť.


Podvojné účtovníctvo

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH), súhrnný výkaz
 • vypracujeme ročnú účtovnú závierku – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb,
 • spracujeme mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov,
 • v prípade záujmu, alebo vzniku povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom, zabezpečím  audit účtovnej závierky
 • poskytneme informácie o daňových nákladoch, upozorňujeme na náklady, ktoré si právnická osoba má alebo nemá nárok uplatniť.
AV Consulting

Adresa

AV Consulting
Ružindolská 12
917 01 Trnava

Kontaktné osoby

Ing. Veronika Danišová
Tel.:      +421 911 505 153
E-mail: info@avconsulting.sk

 

Alena Zacharová
Tel.:      +421 911 505 154
E-mail: info@avconsulting.sk